Notowania giełdowe
 
Skup i sprzedaż złota
 SkupSprzedaż
     
     

Zobacz więcej

Notowania złota
Złote monety Łódź
Kursy walut NBP
Kod waluty Kurs średni
USD4,1048
EUR4,5697
CHF4,4086
GBP5,4934
Stan na dzień: 2022-01-28

Zobacz więcej

Facebook

Transakcje bezgotówkowe

kantorowiec.pl wymiana walut online

SZYBKO - BEZPIECZNIE - WYGODNIE

Specjalnie dla naszych klientów udostępniamy możliwość bezgotówkowej wymiany walut. Transakcji można dokonywać w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Oferta skierowana dla klientów posiadających konta w dowolnym banku. Natomiast dedykowane banki to Bank PKO BP, Bank PEKAO, Alior Bank, Bre Bank, mBank oraz MultiBank dzięki czemu wymiana walut przebiega szybko i bezpiecznie. Przelewy w ramach powyższych banków są natychmiastowe. W perspektywie kilku miesięcy ofertę poszerzymy o kolejne banki.

Więcej szczegółów uzyskają Państwo w naszym oddziale w Łodzi przy ul. Woronicza 3 lub pod numerem telefonu 511 414 818.


TRANSAKCJE PONADPROGOWE

Informujemy, że w przypadku transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 Euro (wartość liczona według średniego kursu NBP z dnia transakcji) kantor zobowiązany jest zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa. W związku z czym klienci chcący dokonać takiej transakcji zobowiązani są przedstawić stosowne dokumenty.

Osoby fizyczne: Prosimy o przesłanie droga elektroniczną skanu dowodu osobistego . Wymagane dane:

- imię i nazwisko

- obywatelstwo

- adres osoby dokonującej transakcji

- numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL

- seria i numer dowodu osobistego.

Firmy: Prosimy o przesłanie droga elektroniczną skanu dowodu osobistego osoby dokonującej w imieniu firmy transakcji oraz skanów dwóch aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy np. wyciąg z odpowiedniego rejestru, zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON. Wymagane dane:

1. aktualne dane z KRS lub innego dokumentu, w którym znajduję się:

- nazwa (firmy),

- forma organizacyjna osoby prawnej,

- siedziba i jej adres,

- numer identyfikacji podatkowej,

2. osoby która reprezentuje firmę :

- imię, nazwisko,

- numeru PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,

- adres zamieszkania tej osoby,

- seria i nr dowodu osobistego tej osoby

Przesłanie skanów powyższych dokumentów (drogą elektroniczną – @) jest konieczne przed zatwierdzeniem transakcji (warunkiem uznania dokumentów jest czytelność skanów).